دوره های فشرده و عادی آمادگی برای آزمون تافل

دوره فشرده ایلتس اکادمیک

جلسات رفع اشکال و بهبود ضعف های موارد تدریس شده قبلی

دوره های مقدماتی آمادگی تافل مشتمل بر سه بخش  مقدماتی و دو بخش اصلی هست. 

بخش اول مقدماتی شامل افزایش دایره لغت به بیش از 5000 هزار واژه
بخش دوم  افزایش قدرت شنیداری 
بخش سوم رفع مشکلات گرامری  می باشد
دو بخش اصلی که از میانه های بخش مقدماتی شروع میشود شامل دو مرحله هست
مرحله اول استفاده از ساختار و لغات فراگرفته در بخش مقدماتی در قالب جملات کوتاه و سپس یادگیری بخش رایتیگ

مرحله دوم استفاده از جملات کوتاه و گرامر های ساده برای شروع بخش سپیکینگ